fbpx

Jak se preventivně bránit nachlazení, oslabení imunity a dalším civilizačním nemocem?

Co je vlastně nemoc? Definice říká, že je to stav kdy člověk nemůže správně fungovat ne-moc.

Věřím, že všichni chceme být mohoucní. Co k tomu potřebujeme?  Co znamená zdravý životní styl? Každý si pod tímto slovem, slovy, představí něco úplně jiného. 

Můj názor je tento. 

  • Spánek
  • Jídlo
  • Pohyb
  • Psychika
  • Vitamíny a minerály

Kolik hodin denně spíme? Jak vypadá správně stravování? Kolik kroků denně nachodíme? V jak náročném prostředí na psychiku se denně pohybujeme? Jak kvalitní minerály a vitamíny denně jíme?

Každý tento bod můžeme rozepsat na samostatné téma. Důležité za mě je, uvědomit si, že všechny tyto body jsou důležité a snažit se je dodržovat.